TORIO plus, s.r.o. je dynamická spoločnosť, ktorá začala rozvíjať svoje aktivity v regióne stredného Považia už v r. 2005. Spoločnosť sa vo svojich začiatkoch zaoberala zhodnocovaním druhotných surovín, odpadov a opätovným využitím takto recyklovaných odpadov ako suroviny.

Postupným vývojom a etablovaním na trhu sa portfólio činností a služieb spoločnosti TORIO plus, s.r.o. rozšírilo a v súčasnej dobe firma ponúka komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva v súlade s požiadavkami EÚ a celosvetových trendov.

Spoločnosť TORIO plus, s.r.o. disponuje vlastnými technickými a dopravnými prostriedkami na nakládku, prepravu a spracovanie odpadov, disponuje odborníkmi v oblasti nakladania s odpadmi a ich recykláciu, odborníkmi v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi a zmluvne spolupracuje aj s prepravcami v tejto oblasti.

Naše služby využívajú priamo zákazníci z priemyselnej i komunálnej sféry, ako i spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým hospodárstvom a naše výstupy odoberajú Slovenskí výrobcovia i výrobcovia z ďalších krajín EÚ.

So želaním čistejšej budúcnosti vitajte na stránkach spoločnosti TORIO plus, s.r.o.